Ikonostas crkve Uspenija Presvete Bogorodice u Becu

ИКОНОСТАС ЦРКВЕ УСПЕНИЈА
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У БЕЧУ